Über die Grenze
Der Film
Episoden
Regisseure
Termine
Downloads
Presse
Credits
Polen
Tschechien
Slowakei
Ungarn
Slowenien

Episode 2: Tschechien

 

ČESKÉ VELENICE EVROPSKÉ /

ČESKÉ VELENICE GRENZENLOS

 

von Jan Gogola

 

Die Einwohner des kleinen Ortes Cˇeské Velenice treten auf und spielen über Grenzsteine, ins Spiel gebracht vom Regisseur, ihre Version von Identität und Nation. Der Bürgermeister entwirft beharrlich das Bild eines glücklichen Natur-Ortes, in dem auch die menschliche Natur zu ihrem Recht kommt, die Kulturreferentin wird zur Säulenheiligen der verloren gegangenen Kultur der Stadt, die Gogo-Tänzerin philosophiert über die Grenze zwischen öffentlichem Körper und Persönlichkeit, der Philosoph klettert auf Zäune und Dächer, um der Unendlichkeit des Sternenhimmels näher zu kommen. In der tschechischen Tradition der ironischen Sprach- und Weltanalyse stehend, ist Tschechisch-Velenice Grenzenlos eine humoristische, semidokumentarische Inszenierung der Wirklichkeit, die die Wirklichkeit als inszeniert offenbart.

 

Credits

 

Obyvatelé malého města České Velenice se objeví před kamerou a - pomocí hraničního kamene poskytnutého režisérem - hrají své verze identity a národa. Starosta tvrdošíjně maluje obraz šťastného přírodního města, ve kterém si přijde na své dokonce i přirozenost lidská, kulturní referentka naříká nad zánikem městské kultury, barová tanečnice filosofuje o hranici mezi veřejným tělem a soukromou osobností, filosof leze na ploty a střechy, aby se dostal blíž k nekonečnosti noční oblohy. V české tradici ironické analýze jazyka a světa je film „České Velenice Evropské“ humornou, semi-dokumentární inscenací skutečnosti, která odhaluje skutečnost inscenující sebe samu.

 

ACROSS THE BORDER: Episode 2 - Czech Republic